RESERVERINGSVOORWAARDEN  2018.                      Terug naar reserveren


1. Reserveringen worden geaccepteerd overeenkomstig beschikbaarheid van het geselecteerdechalet. Wanneer er zich onvoorziene omstandigheden voordoen waardoor wij uwreservering moeten annuleren zullen wij u hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen en allegedane betalingen retourneren.

2. Na de aanbetaling van 50% is uw reservering definitief. Alle wijzigingen in het aantal huurdersper caravan en persoonsgegevens moeten schriftelijk worden doorgegeven.

3. Hofstede Welland is niet verantwoordelijk voor verlies of extra financiële uitgaven

veroorzaakt door ongeluk, ziekte, stakingen, werkonderbrekingen, transport problemen,

weersomstandigheden brand, overstromingen, diefstal of enige andere omstandigheden in

situaties van overmacht. Wij zijn niet verplicht of verantwoordelijk voor verlies of schade van

gasten aan derden. Zij kunnen zich in deze omstandigheden beroepen op hun eigen

verzekering.

4. Huurders van onze chalets zijn verantwoordelijk voor verlies, opzettelijke schade of

breukschade welke plaatsvindt tijdens hun verblijf in de door hen gehuurde chalet.

Verwacht wordt van de gasten dat zij het chalet schoon achterlaten en eventuele

gemaakte schade of verlies melden. Wanneer u het  chalet in schone en nette staat

heeft achtergelaten wordt na controle van het chalet de bij aankomst betaalde borgsom

na aftrek van toeristen en eventuele hondenbelasting aan u terugbetaald.

5. Gasten kunnen hun gereserveerde chalet betrekken op ingeplande dag van aankomst

vanaf 16.00 uur. Zij dienen hun chalet op de dag van vertrek te verlaten vóór 10.00 uur ‘s

ochtends.

6. Gasten verplichten zich tot het gehoorzamen van het campingreglement. Bij het niet naleven van het reglement kan de eigenaar zich het recht verschaffen om u van het terrein te verwijderen. Mocht zich dit gegeven voordoen dan geeft dit de gast geen recht op teruggaaf van de gemaakte kosten door Hofstede Welland.

7. Jongeren onder de 22 jaar zonder ouderlijk toezicht worden niet toegelaten. Indien deze jongeren toch een reservering maken, zullen zij bij aankomst geweigerd worden zonder teruggaaf van (aan)betaling.

8. Alle informatie is gepubliceerd in goed vertrouwen en Hofstede Welland accepteert

geen aansprakelijkheid bij eventuele gemaakte print- of drukfouten.

9. Ieder geschil wordt geregeld bij de geschillencommissie welke zal handelen naar de

Nederlandse wetgeving.


       Terug naar reserveren